Παραδείγματα για Widget

Τιμές για συγκεκριμένο προϊόν

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω κώδικα αντικαταστώντας το id με το αντίστοιχο id προΪόντος όπως εμφανίζεται στην διεύθυνση της σελίδας του. π.χ. http://www.skroutz.gr/s/2567463/Apple-iPad-mini-Wifi-16GB.html

Αποτελέσματα γενικής αναζήτησης

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω κώδικα αντικαταστώντας το keyphrase με την λέξη/λέξεις αναζήτησης που επιθυμείτε.

Αποτελέσματα αναζήτησης σε συγκεκριμένη κατηγορία

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω κώδικα αντικαταστώντας το keyphrase με την λέξη/λέξεις αναζήτησης που επιθυμείτε και τo cat_id με τον κωδικό κατηγορίας όπως εμφανίζεται στην διεύθυνση π.χ. http://www.skroutz.gr/c/40/kinhta-thlefwna.html

Top προϊόντα κατηγορίας

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω κώδικα αντικαταστώντας τo cat_id με τον κωδικό κατηγορίας όπως εμφανίζεται στην διεύθυνση π.χ. http://www.skroutz.gr/c/40/kinhta-thlefwna.html

Παράμετροι